Coppha bê tông, (trong nhiều tài liệu chuyên môn, nó thường được gọi là hệ ván khuôn, với cách hiểu theo nghĩa rộng của từ này). Cốp pha bê tông còn được người Việt gọi là Cốp pha, do bắt nguồn từ tiếng Pháp là Coffrage, còn tiếng Anh gọi là Form-work (khuôn công tác).
 
 
Cốp pha bê tông là thiết bị thi công xây dựng, dùng để tạo hình dạng cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong quá trình thi công bê tông. Nó phải đủ độ cứng để khỏi hư hỏng, gãy, phải ổn định không méo mó, biến dạng khi đổ bê tông vào khuôn.
Ván khuôn có kích thước và khối lượng các bộ phận phù hợp với biện pháp thi công; dùng được nhiều lần và phải dễ lắp dựng cũng như dễ tháo dỡ khi dùng xong.
Formwork, (in the professional literature, it is often called the formwork system, with a broad sense of this word).
 Vietnamese people also called coppha refer to formwork because it is originated  from the word “Coffrage” in France and Form-work in English.

Formwork is an construction equipment, used to shapes for structural concrete and reinforced concrete in concrete construction process. It must be hard enough to avoid damage, fractures. Moreover, it must be stability and not distort, deform when pouring concrete into the mold.

Parts of  formwork have size and volume suitable for the construction methods; It can be used repeatedly and should be easy to erect and  dismantle after using.

Bình luận của bạn