Xuất xứ: Ninh Bình, Thanh Hóa….

Sử dụng: tiểu cảnh, trang trí sân vườn…

Sản phẩm liên quan